Fizioterapija na domu je dobra naložba za prihodnost

Delo na domu je sestavni del moje prakse od samega začetka moje kariere in že v začetku sem začel spoznavati, da je fizioterapija na domu lahko zelo učinkovita, ko z delom pričnemo pravočasno in z pravim pristopom starostnika in svojcev. Z pravočasnim ukrepanjem lahko dolgoročno pripomoremo k izboljšanju ali vzdrževanju stanja starostnika s tem pa zmanjšamo časovno breme oskrbe za osebo, posledično lahko preložimo oziroma zmanjšamo stroške domače oskrbe ali oskrbe v domu za starostnike. V tem prispevku vam bom podal nekaj napotkov kako pravočasno prepoznati potrebo po fizioterapiji na domu za sebe ali svoje domače in zakaj je lahko takšne vrste fizioterapija tudi dobra naložba za prihodnost.

Kdo potrebuje fizioterapijo na domu, komu je lahko namenjena?

Fizioterapija na domu je namenjena starostnikom ali bolnikom, ki ne zmorejo obiskovati ambulantne fizioterapije. To so lahko bolniki, ki so zaključili z bolnišničnim zdravljenjem in so bili odpuščeni v domačo oskrbo. Fizioterapija pa je tudi namenjena starostnikom, ki nimajo večjih zdravstvenih težav in so v dobri mentalni kondiciji ampak želijo izboljšati ali ohranjati stopnjo mobilnosti in samostojnosti.
Fizioterapija za starostnike

Kakšna je prednost fizioterapije na domu?

Prednosti fizioterapije na domu pri bolnikih in starostnikih je časovna prilagodljivost terapevta in posledično zmanjšano breme svojcev, ki bi sicer morali svojca peljati v fizioterapevtsko ambulanto, predvsem pa je velika prednost domače okolje. Pri težjih bolnikih in starostnikih je prav dolgoročni cilj obravnave, ponovno vključevanje v domače okolje in izboljšanje samooskrbe.

Kakšni so cilji fizioterapije na domu?

Ko govorimo o ciljih fizioterapije na domu, imamo predvsem v mislih izboljšanje trenutnega stanja bolne osebe ali starostnika. V veliki meri so to dolgoročni cilji, ki bodo v prihodnosti olajšali življenje starostniku in predvsem svojcem. To velikokrat pomeni izboljšanje hoje, skrbi za osnovno higieno, hranjenja, kuhanja in splošne mobilnosti v domačem okolju. V določenih primerih težje bolnih oseb, so nekateri zgoraj opisani cilji nedosegljivi in je potrebno naša pričakovanja in cilje primerno določiti v začetku. Cilji pri starostnikih, ki so samostojni so predvsem osredotočeni na ohranjanje ali izboljšanje trenutnega stanja v želji po ohranitvi samostojnosti starostnika za čim daljše časovno obdobje.

Kdaj je pravi čas za fizioterapijo na domu?

Po mojem mnenju je pravočasnost fizioterapije na domu ključnega pomena praktično pri vseh starejših osebah, ki še ohranjajo svojo mentalno kondicijo. Od tistih pri katerih prepoznamo znake fizične oslabelosti, težje opravljanje domačih opravil in otežene skrbi zase, prav tako pa je izrednega pomena pravočasnost pri osebah, ki so utrpele možgansko kap, padce ali so imele večje zdravstvene težave. V primeru bolnikov po izpustu iz bolnišnice bodisi zaradi kapi, zloma ali druge težave je priporočljiva takojšnja fizioterapevtska obravnava na domu, saj s tem zagotovimo boljše izhodišče za doseganje ciljev v prihodnosti.

Aktivni starostnik

Primer dobre prakse.

Primer dobre prakse. Kot primer dobre prakse lahko opišem fizioterapijo na domu 93 letnega gospoda s katerim sodelujem že eno leto. Gospod je v začetku potreboval mojo pomoč zaradi zlomljene ključnice in poškodbe roke. Zaradi slabe mobilnosti po hiši in slabše samooskrbe sem predlagal kombinirano terapijo za izboljšanje mobilnosti, splošne kondicije in manualne terapije za rehabilitacijo roke. Cilji fizioterapije so bili usmerjeni k ponovni pridobitvi funkcije poškodovane roke in izboljšanju mobilnosti in splošne kondicije. V obdobju treh do štirih mesecev, je gospod dosegel vse zastavljene cilje in jih je v nekaterih pogledih celo presegel. Zdaj je zmožen popolnoma samostojne hoje po hiši in zunaj ter popolnoma samostojne osebne higiene. Ključnica je zaceljena, roka pa je primerno gibljiva za gospodovo starost. Kljub temu, da se je stanje gospoda izboljšalo, si svojci še vedno žeiljo, da ga obiščem vsaj enkrat na teden.

Zakaj je fizioterapija na domu dobra naložba za prihodnost in zakaj bi se morali odločiti za takšno obliko fizioterapije?

Fizioterapija na domu izboljšuje kvaliteto življenja starostniku, bolniku in bližnjim svojcem s tem, ko se starejša oseba oziroma bolnik lažje vključuje v družinsko okolje, opravlja domača opravila, je samostojna ali lažje opravlja osebno higieno. Ko dosežemo cilje se svojcem prihrani ogromno časa, ki bi sicer bil potreben za oskrbo. Z izboljšanjem stanja izločimo ali preložimo potrebo po oskrbi v domu za starostnike in prihranimo denar, ki bi sicer bil potreben za 24-urno oskrbo v domu.

Motivacija starostnika je najpomembnejši faktor.

Pogosto se ljudje osredotočijo na dolgoročen in zahteven cilj, ki v obdobju enega ali dveh mesecev realno ni dosegljiv in ko cilja ne uspejo doseči lahko motivacija starostnika pade. Da je lahko fizioterapija na domu uspešna je pomembno, da sta fizioterapevt in starostnik usklajena v kratkoročnih in dolgoročnih ciljih. Če postavimo realne kratkoročne cilje in jih dosežemo bo starostnik ostajal dlje časa motiviran za doseganje dolgoročnih ciljev.

V kolikšnem času lahko pričakujemo rezultate in kdaj zaključimo z fizioterapijo na domu?

Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da večjih rezultatov ne gre pričakovati v obdobju enega meseca ob predpostavki, da s starostnikom delamo dve do tri terapije na teden. Časovno obdobje obravnav na domu je odvisno od več dejavnikov in naših zastavljenih ciljev oziroma pričakovanj. Potrebno se je zavedati v kakšnem stanju je starostnik, ko terapevt prične z delom in kakšna je prognoza bolezni ali poškodbe. Postavitev realnih ciljev je odgovornost terapevta in starostnika, ne svojcev. V povprečju fizioterapija na domu po poškodbah traja dva do štiri mesece. Pri starostnikih, ki so težji bolniki in so utrpeli nevrološko bolezen je lahko fizioterapija dolgoročen proces enega ali več let.