Promocija zdravja za podjetja Uspešen in zdrav delavec

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika, kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in bolj ustvarjalni, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo na bolniški stalež.

Privatna fizioterapija Vertebrae ponuja različne kakovostne programe promocije zdravja za mala in srednje velika podjetja. Naši programi vsebujejo najnovejše in z dokazi podprte prakse promocije zdravja, ki temeljijo na večletnih izkušnjah s področij primarnega zdravstva, preventive in profesionalnega športa.

Uspešno sodelovanje

  • Sava pokojninska d.d.
  • Koto d.o.o.
  • KS Bresternica – Gaj
Promocija zdravja

Promocija zdravja

Odpravimo težave vaših zaposlenih

Prijava na Delavnico Opišite težave vaših sodelavcev